Ventilatie

Plaatsing van een ventilatiesysteem

Een goede ventilatie in een woning is noodzakelijk. Meer zelfs, een ventilatiesysteem is verplicht bij nieuwbouw en grote renovaties!

Bij oude huizen ontstaat er een spontane ventilatie door spleten en kieren. Maar de huidige woningen zijn steeds beter geïsoleerd waardoor er geen natuurlijke ventilatie ontstaat. Zonder een degelijke ventilatie zal er al snel een vervuilde binnenlucht ontstaan dat leidt tot vochtproblemen en schimmels met een negatieve invloed op je gezondheid.

Voor de ventilatie van uw nieuwbouw of verbouwing biedt Doumen & Kellens tal van mogelijkheden conform met de huidige wetgeving en normen. Met meer dan 1000 geplaatste ventilatiesystemen beroepen we ons op een ruime ervaring in het plaatsen van C, C+ en D systemen.

Ventilatieverslaggeving

Zowel bij nieuwbouw als renovatie ben je verplicht een ventilatie verslaggever aan te stellen. De ventilatie verslaggever gaat na of het systeem voldoet aan de wettelijk opgelegde debieten.

Jerry is een door het BCCA erkend ventilatieverslaggever voor mechanische ventilatie. Hierdoor kan Doumen & Kellens ook de verplichte nameting uitvoeren en verslag uitbrengen aan de EPB-verslaggever.